Người mới


. Xin hỏi tôi muốn sử dụng sát thủ làm chính thì như thế nào.
Và warriors đánh quái điểm Kinh nghiệm sao ít quá vậy.

2 Likes