Làm sao để có được cúp

Lào thế nào để có được cúp

Trophy có thể được tìm thấy trong ngực vàng sau khi bạn giành chiến thắng trận đấu arena. Không phải tất cả các chests thưởng có trophies. Trophy chỉ hoạt động trong đấu trường.

Translated: Trophies can be found in the gold chest after you win the arena battle. Not all bonus chests have trophies. Trophy only works in the arena.

Eternal Chest


Legend Chest


Epic Chest


Rare Chest

1 Like

Cảm ơn

Those are way too many trophies… Do u ever farm? @Mr_Scooty lmao hahahah

1 Like

Đánh Arena thắng được rương,mở rương sẽ có xác suất nhận được cúp,rương càng xịn thì khả năng ra cúp xịn càng cao. Cúp chỉ có tác dụng khi đánh Arena.
Nên convert rương cùi thành rương xanh lá rồi mở.

Không có chi

Translated: You’re welcome.

All I do is farm now. I haven’t played PvP in a long time.

Lmao